E - JOURNAL

Graphics in words

Home | Expressions | Archives | Graphics in words

                                                  

                                                

                                                 Нямам

                                                  нищо

                                           за разказване

                                  в защита... поисках, тръгнах,

                             съжалих, откупвам вините си,

                         но все пак е рано за връщане! Не бих

                   могла да обясня,...

                                           на теб, на близките, на съвестта

                най- голямото бягство в мечтите си...

                                    Птиците не дават обяснения на вятъра,

   нито той се моли на листата и на клоните

                                                   да го разбират...

                                                                            Има ли кой да ме съди?!

                                                 Сама се разрязвам със грешките

                                        малко по малко... Вече не знам дали ме боли...

        Забравих противоположнстите... за сравняване.

           Няма виновни, а вината е винаги обща.

                     И сигурно не става въпрос за простимост,

                                      не става въпрос за дълг или плащане...

                  

                    а за това, че всеки е бил нараняван от някого,

                   

                                               за това,

                                                  

                                                  че

                                             ако има

                                           прокървило

                                              чувство,

                            

                                                 ТО

                                  

                                  остава след прошката…

                                                                                                                                                                                                               

                     

                      Не ми я давай! Аз наранявам все още!